อุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม เกาะทะเลใต้ อาณาเขตของอุทยานครอบคลุมพื้นที่ทะเล หมู่เกาะ ภูเขา และพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอขนอม อุทยานแห่งชาติหาดขนอม ได้แก่ พื้นที่ทะเลสาบบางแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะทะเลใต้ เกาะน้อย เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะแตน เกาะราบ เกาะท่าไร่ เกาะพี เป็นต้น ประกอบด้วย. นอกจากนี้ยังมีอ่าวขนอม อ่าวท่าข้าม, อ่าวทองหลาง, อ่าวท้องหยี, อ่าวท้องยางและเขาปลายดำ, เขาผีไหง, เขาค้อ, เขาเปล้า, เขาดาด ฯลฯ ภูเขา ชายหาด และเกาะในทะเลของอำเภอขนอมรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจ น้ำตก ชายหาดของขนอมและบ่อน้ำจืดในทะเลที่มักพบเห็นปลาโลมา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4232 (ถนนสิชล-หาดขนอม) ครอบคลุมพื้นที่ทะเลและชายฝั่งอำเภอขนอม พื้นที่ทะเลบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะน้อย เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะแตน เกาะราบ เกาะมัดสุม เกาะท่าไร่ เกาะพี เป็นต้น ประกอบด้วย. นอกจากนี้ยังมีอ่าวขนอม อ่าวทองท่ากุ่ม อ่าวทองหลาง อ่าวท้องหยี อ่าวท้องยางและเขาปลายดำ […]